Začínáme s pěstováním fíkovníkůKoupili jste si fíkovník, dostali jej darem a nebo jste si jej přivezli z dovolené? Zde je pár základních informací o pěstování fíkovníků, které by Vás mohly zajímat.

                        Fíkovník Laradek

Co je to fíkovník?

Fíkovník je opadavý strom nebo keř pěstovaný tisíciletí v jižní Evropě, ale i jinde ve světě v tropickém nebo subtropickém pásmu. Patří do čeledi morušovníkovité (Moraceae) a zahrnuje asi 1000 druhů. Fíkovníky se dělí na několik skupin.
- Adriatická skupina (Common fig) tvoří fíky partenokarpicky (nepotřebuje opylovače) a nemá klíčivá semena
- Smyrenská skupina (Smyrna type) potřebuje pro vytvoření plodu opýlení pylem z plodu ze samčí rostliny
- Skupina San Pedro je kombinací obou předchozích skupin, kdy první fíky dozrají bez opýlení a hlavní úroda fíků potřebuje k dozrání opylování vosičkou (Blastophaga psenes).
Plody se na některých odrůdách mohou tvořit a dozrát ve dvou vlnách během jedné sezóny. Jako první dozraje tzv. breba (tvoří se na loňském dřevě, které ještě neplodilo) a jako druhá dozraje letní násada, která se tvoří na mladých letorostech.

Jak pěstovat fíkovník?

Možnosti jak pěstovat získanou rostlinu jsou dvě a to pěstování v nádobě a ve volné půdě.
V nádobě můžeme fíkovníky při vhodném výběru stanoviště pěstovat prakticky kdekoli v ČR. Fíkovníky lze na zimu uklidit do garáže, sklepa nebo studeného skleníku. Rostliny v nádobách jdou skladnější, tak že můžeme pěstovat více odrůd a vyzkoušet si tak, která je vhodná pro naši lokalitu. Vyžadují však v době růstu větší péči, protože prostor pro kořeny rostliny je omezený. Tyto starosti v letních měsících u fíkovníků pěstovaných ve volné půdě odpadají, ale zase potřebují péči přes zimu, kdy teploty -10°C již poškozují pletiva větví (teplota -15°C je již hraniční pro většinu odrůd) a je nutné aplikovat nějakou zimní ochranu. Dále pro tuto formu pěstování potřebujeme nejen vhodné stanoviště, ale i dobrou lokalitu nebo nějaký kryt pro urychlení vegetace jako např. skleník nebo přenosný fóliovník. Pro pěstování fíkovníků ve skleníku je mnoho pro a mnoho proti. Důležité je najít vhodnou odrůdu, která snáší vlhčí prostředí a není náchylná na praskání a plesnivění plodů při dozrávání. Velkým kladem skleníku je urychlení růstu rostlin na jaře a dostatečné udržení tepla na podzim, kdy dozrávají plody. Jedním z hlavních mínusů je nutnost vyřešit větrání skleníku, aby nedocházelo k přehřívání rostlin, kumulování vlhkosti a s tím spojenému množení škůdců a plísní. Nehledě na to, že fíkovníky vysazené v půdě skleníku mají tendenci bujně růst a méně plodit.

                        Fíkovník Dalmatian

Co fíkovník potřebuje ke svém růstu a aby plodil?

- Odrůda - Výběr odrůdy je prvním předpokladem pro sklizeň plodů fíkovníku. Nejranější fíkovníky mohou ve vhodných podmínkách dozrát za 70-75 dní od násady plodů. Středněrané potřebují k dozrání fíků 80-90 dnů a pozdní odrůdy více než 100 dnů od násady plodů. Z fíkovníků u nás pěstovaných jsou nejranější Veselský, Ronde de Bordeaux, Trnavský Velkoplodý a nebo Campaniere. Bohužel nejvíce nabízené fíkovníky na trhu jsou klony odrůdy Brown Turkey (zkráceně BT), která je spíš pozdní a v některých lokalitách ČR vůbec nedozraje. U některých klonů BT dozraje většinou jen pár plodů jarní (breba) násady.

- Teplo - Důležitým faktorem pro tvorbu plodů je teplo. Bohužel u nás nemáme tolik tepla jako v Itálii nebo Řecku, ale volbou vhodného stanoviště hodně ovlivníme tento faktor. Fíkovník můžeme pěstovat i jako pokojovou rostlinu, ale ve většině případů rostlina neplodí. V zimních měsících je tedy potřeba dopřát rostlině klid na chladném stanovišti, kde nebude teplota klesat pod -5°C a stoupat nad 10°C. V jarních měsících je důležitý poměr tepla a světla, kdy při teplotě nad 10°C dochází k probouzení rostlin fíkovníku a pokud je rostlina umístěna na nějakém stanovišti bez přístupu světla, tak dochází k růstu slabých a “vytáhlých“ letorostů (většinou žluté barvy). Je proto potřeba probouzet na jaře rostliny co nejpozději (při umístění na tmavém stanovišti) nebo jim zajistit dostatečně světlé stanoviště. Důležité je, aby již rašící rostlina nebyla vystavena teplotám pod 0°C. Narašené rostliny po vynesení ze zimoviště umisťujeme do polostínu nebo na stanoviště, kde svítí jen dopolední slunce, aby nedošlo k popálení mladých listů a letorostů. Pokud takové stanoviště nemůžeme rostlině zajistit, tak ji alespoň zastíníme bílou netkanou textýlií nebo starou záclonou. Zde je ponecháme 10-14 dnů, aby si přivykly na slunce. Po této době je můžeme již přesunout na stanoviště s plným slunečním svitem. Fíkovník je teplomilná rostlina snášející plný sluneční svit a čím více ho bude mít tím lépe poroste a budou na něm dozrávat sladké fíky.

- Stanoviště - S dostatkem slunečního svitu souvisí další důležitý faktor a to je výběr stanoviště. Ideálními lokalitami pro pěstování fíkovníků v ČR je Jižní Morava a vinařské oblasti. Fíkovníky lze však pěstovat i v jiných lokalitách, kde můžeme použít k jarnímu přirychlení rostliny a podzimnímu dozrávání fíků skleník nebo nějaké foliové konstrukce. Ideální místo pro venkovní výsadbu fíkovníku nebo umístění kontejnerované rostliny je chráněné stanoviště u zdi nebo na uzavřeném dvoře, kde bude dostatek slunečního svitu z jižní nebo jihozápadní strany.

- Voda - S velkým přísunem slunečního svitu a tedy tepla je potřeba taky zajistit fíkovníku dostatek vody. Fíkovníky, ve svých původních lokalitách rostou na skalách, kde se díky svým dlouhým kořenům dostanou hluboko ke zdroji vody. Kontejnerované rostliny tuto možnost nemají a vzhledem k velké ploše listů je jejich spotřeba vody větší než u jiných u nás pěstovaných rostlin. Požadavky na zálivku vyplývají z velikosti rostliny a kontejneru, v kterém jsou umístěny. Pokud nemáte kapkovou závlahu, tak počítejte s tím, že v letních měsících potřebují fíkovníky každodenní zálivku a větší rostliny nebo rostliny v malých nádobách i dvakrát denně.

- Substrát - Pro výsadbu fíkovníku nepotřebujeme žádné speciální substráty. Pro rostliny v kontejnerech je nejlépe použít dostatečně propustné, humózní a vápenáté půdy. Kontejnerované rostliny potřebují průběžné doplňování živin. Nejvhodnější jsou hnojiva s menším obsahem dusíku (velký přísun dusíku zapříčiní bujný růst letorostů a jejich zhoršené vyzrávání na podzim a tedy náchylnost k poškození mrazem) a podporou tvorby květů a plodů. Rostliny vysazené ve volné půdě nejsou tolik náchylné na vyčerpání živin z půdy, tak že nepotřebují tak vydatné hnojení jako kontejnerované rostliny.

Fíkovník je rostlina, která se Vás při správném pěstování odmění spoustou sladkých fíků.

                        Fíkovník Hardy Chicago