Jak řezat fíkovníkyNa fíkovníku rozlišujeme několik typů řezů a to např. základní řez na formování kostry rostliny, řez na podporu tvorby breba násady a nebo řez na plodnost u rostlin produkujících jen letní násadu (u tzv. unifere odrůd). Během růstu rostliny můžeme ještě provádět tzv. zaštipování letorostů na podporu růstu plodů.

Fíkovník Hardy Chicago

Základní řez na formování kostry rostliny

Řez provádíme v době zimního odpočinku u rostliny, která je již dostatečně zakořeněná a má již silnější výhony.
Řezem formujeme postupně základní kostru rostliny, tak aby byla korunka dostatečně prosvětlená a mohly tak dobře dozrávat plody.

1. rok seřízneme mladý řízkovanec na 3-4 očka nebo v takové výšce, jak vysoký chceme mít kmínek, ale necháme dále růst jen několik horních oček (3-4), z kterých zapěstujeme kosterní větve.


2. rok opět seřízneme již zapěstované kosterní větve na 3-4 očka


3. rok opět zkrátíme mladé výhony na 3-4 očka


4. a další rok zakracujeme mladé výhony podle potřeby, tak jak to vyžaduje daná odrůda

Řez na podporu tvorby breba násady fíků

Vzhledem k tomu, že breba vyrůstá z loňských výhonů v místech, kde v předchozím roce nenarostl fík (většinou se jedná o konce výhonů), je pro její úspěšné pěstování předpoklad zachování co nejvíce loňských výhonů. Je několik možností jak toho dosáhnout. Jednou z možností je střídavě ostříhat pouze polovinu nebo třetinu rostliny a tak docílit dozrávání jak breba fíků, tak i letní násady (tzv. bifere fíkovníky). Další možností je ostříhat rostlinu jednou za 2-3 roky, ale v daném roce breba nedozraje. Poslední možností je letní řez v červnu nebo červenci, kdy narostou nové výhony, na kterých se již nestačí vytvořit letní násada fíků, ale tato metoda je vhodná u odrůd s pozdní letní násadou, která by ve většině případů stejně nedozrála.

Fíkovník - Breba násada      Fíkovník - Popis pupenů

Řez na plodnost

Provádí se u odrůd fíkovníků, které neprodukují breba násadu nebo jen v malém zanedbatelném množství (tzv. "unifere" fíkovníků). Řežeme letorosty tak, abychom ponechali jedno nebo dvě očka na loňském letorostu. Můžeme řezat i hlouběji, tak jak potřebujeme pro tvorbu kostry rostliny. Je lepší ponechat růst letorosty z oček směřujících ven z koruny fíkovníku a případné letorosty vyrůstající ze spících oček vylamovat v měkkém stavu.

Zaštipování letorostů

Zaštipování letorostů provádíme v jarních-letních fázích růstu rostliny z důvodu urychlení nasazení a tedy i dozrávání letní násady ( tzv. main crop). Provádí se za pátým až šestým listem mladého letorostu. Počítá se s tím, že za každým ponechaným listem nasadí rostlina zárodek fíku. Fíkovník většinou utlumí růst letorostů a energii vrhne na růst fíků. V případě obnovení růstu výhonů musíme zaštipnutí letorostů opakovat.

Řez kořenů fíkovníku

Provádí se většinou v klidové fázi rostliny z důvodu nutnosti přesazování rostliny do větší nádoby nebo výměny části substrátu ve stávající nádobě. Fíkovníky tento řez kořenů snáší bez problémů a na začátku jara dále pokračují v růstu a plodí. Před zasypáním kořenů novým substrátem je vhodné ošetřit konce osekaných nebo ořezaných kořenů prachem z dřevěného uhlí ( rozdrcené zbytky zuhelnatělého dřeva).

Při řezu a stříhání větví fíkovníků je tak jako u jiných rostlin vhodné ošetřit řezné rány vhodným prostředkem, aby nedocházelo (zvláště u rostlin umístěných ve vlhčím prostředí skleníku) k napadání letorostů plísněmi. Pokud je řez prováděn v zimních měsících, tak fíkovníky produkují jen minimum latexu a je možné ihned zatřít vzniklou ránu stromovým balzámem (nepoužívat stepařský vosk). V případě většího výronu latexu je nutné nechat ránu zaschnout a teprve potom zatřít balzámem.

Fíkovník Komen